Lærling gjenoppstått i Nederland

Mange norske 30 åringer har blitt lært opp i Jan Herman Linge lille kjølbåt. I Norge lages ikke båten lenger, men i Nederland er den blitt stor suksess.
  • Publisert: 19. jan 2008
  • Oppdatert 20. jan 2008
  • Mikkel Thommessen <mikkel@seilas.no>
Lærlingen er populær blant nederlandske barn
Fin i instruksjonsøyemed
og til å skape godt seilmiljø
Lærling er blitt en populær instruksjonsbåt i Nederland og i landets største seilskole benytter båttypen i opplæringen av barn. Bare i 2008 ventes 40 nye lærlinger. I fjor ble det produsert ca. 30 båter. Produsenten De Heer Yachts har også planer om å igangsette produksjon av Jypling en tomanns kjølbåt med trapes som aldri slo an i NorgeWiPlog

Siste fra batliv.com

Siste fra seilas.no

Mest lest på havna.com

Havna.com utgis av Norsk Maritimt Forlag.
Adresse: Leangbukta 40, N-1392 Vettre, Norge. Telefon: 66 76 49 50. Telefaks: 66 76 49 51. Org. nr: 968640860.
Ansvarlig redaktør: Ole Henrik Nissen-Lie | Redaktør Havna: Magne Klann
Alt innhold er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven).
powered by Sorenso
.